A        B         C         C   League    KO      7s         G        M      S

                                                                       t         o         h          r                                            y         u       w

                                                                       h        x         e           i         F o o t b a l l               m         s        i

                                                                       l          i         s           c                                                        i       m

                                                                       e        n         s           k                                                       c       m

                                                                       t         g                      e                                                                i

                                                                       i                                 t                                                                 n

                                                                       c                                                                                                  g

                                                                       s